Лични истории

Историята на Нели

Към нашата програма „Ранна интервенция“ се обърна партньорско сдружение във връзка с дете в риск, настанено в приемно семейство. Нели беше родена в 28-ма г.с. с тегло под 1000г. и със съпътстващи усложнения. Заедно с психолога на програмата се запознахме с 3-месечната Нели, разговаряхме за очакванията, нуждите и приоритетите на семейството и планирахме бъдещата подкрепа. Като рехабилитатор, започнах да посещавам семейството 2 пъти месечно, като работехме заедно за двигателното развитие на детето.

Нели имаше доста неврологични усложнения, но аз насочих семейството към различни медицински специалисти, помогнахме на родителите да осигурят бебешка количка за нужните разходки, партньорите ни следяха за навременното провеждане на всички изследвания, а приемното семейство следваше препоръките за подпомагане правилното развитие на детето.

Когато Нели стана на 9 месеца, ни съобщиха, че предстои тя да бъде осиновена. Посещенията ни продължиха и при новото й семейство, което откликваше с разбиране и ентусиазъм на нашите съвети, а Нели бързо свикна с новата среда. Успяхме да преодолеем двигателните дефицити на малката принцеса, като след прохождането, към домашните посещения се присъедини логопед, а семейството се включи в групи за игра в Карин дом.

Няма и година, откакто Нели е осиновена, а тя се развива отлично. Ако не знаете нейната социална и медицинска история, не бихте повярвали, че тя е била част от т.нар. категория на деца в риск. Наскоро семейството ни съобщи, че предстои да осинови момченце. Доволни сме, че с нашата подкрепа родителите се чувстват мотивирани толкова скоро да предприемат ново осиновяване. Продължаваме да посещаваме и предишния дом на Нели. Приемното й семейство придоби безценен опит и вече отглежда трето недоносено дете.