Допълнителни ресурси – доклади, изследвания, публикации на членовете
Деинституционализация "Случаят България" - 2017 Активна семейна подкрепа модел - Надежда и домове за децата - клон България ОКМД модел - Надежда и домове за децата - клон България Оценка на резултатите за децата и младите хора в България, преместени от институциите в услуги в общността - Фондация "Лумос" Финансиране на резидентни социални услуги за деца и младежи с увреждания в гр. Добрич в процеса на прекратяване на институционализацията - Фондация "Лумос" Прекратяване на институциоализацията - анализ на храненето на деца с увреждания, които не могат дас е хранят самостоятелнои са напълно зависими от грижите на персонала - Фондация "Лумос" Детство у дома - приносът на сдружение "Еквилибриум" към деинституционализация на децата в област Русе - опит, перспективи и основания за неугасващ позитивизъм Променени съдби - деинституционализация на децата от ДМСГД Тетевен - Сдружение "Еквилибриум" Психологически и социални измерения на реинтеграцията - резултати за деинституционализираните деца от ДМСГД Тетевен - Сдружение "Еквилибриум" Отвътре навън, или за смисъла на човешкото присъствие Оценка за работата на Надежда и домове за децата - клон България