Допълнителни ресурси – доклади, изследвания, публикации на членовете
КОВИД-19: Призив за действие за предпазване на уязвими семейства и децата в алтернативна грижа в цяла Европа Оценка за работата на Надежда и домове за децата - клон България Отвътре навън, или за смисъла на човешкото присъствие Психологически и социални измерения на реинтеграцията - резултати за деинституционализираните деца от ДМСГД Тетевен - Сдружение "Еквилибриум" Променени съдби - деинституционализация на децата от ДМСГД Тетевен - Сдружение "Еквилибриум" Детство у дома - приносът на сдружение "Еквилибриум" към деинституционализация на децата в област Русе - опит, перспективи и основания за неугасващ позитивизъм Прекратяване на институциоализацията - анализ на храненето на деца с увреждания, които не могат дас е хранят самостоятелнои са напълно зависими от грижите на персонала - Фондация "Лумос" Финансиране на резидентни социални услуги за деца и младежи с увреждания в гр. Добрич в процеса на прекратяване на институционализацията - Фондация "Лумос" Оценка на резултатите за децата и младите хора в България, преместени от институциите в услуги в общността - Фондация "Лумос" ОКМД модел - Надежда и домове за децата - клон България Активна семейна подкрепа модел - Надежда и домове за децата - клон България Деинституционализация "Случаят България" - 2017