Лични истории

Сдружение с Нестопанска Цел „Еквилибриум“
Фондация „За Нашите Деца“
Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения
Карин дом - Варна
Надежда и домове за децата - клон България